replica handbags for sale,replica bags,replica handbags,luxury replica bags,fake bags,fake handbags

Omsorgscentret Søskrænten, Sjørring


Omsorgscenter Søskrænten i Sjørring har i en lang årrække benyttet malermester Peter Søndergaard, når der skal udføres malerarbejde i forbindelse med fraflytning af lejligheder samt udvendig og indvendig vedligehold.

”Vi har altid haft et godt samarbejde med Malermester Peter Søndergaard. Han er pålidelig, hvilket er vigtigt for os. Arbejdet bliver udført i henhold til de aftaler vi laver både hvad angår kvalitet og tid. Før vi indleder et arbejde er det altid malermester Peter Søndergaard, der kommer og besigtiger lejligheden – og den personlige kontakt med ham betyder meget.”

- Pedel Ole Holst

Thisted Erhvervs- og Boligudlejning


Thisted Erhvervs -og Boligudlejning ejer omkring 150 boliger til udlejning i Thisted og har benyttet malermester Peter Søndergaard siden 1995 til reparationsarbejde, renovering og arbejde ved flyttelejligheder.

Een af de ting, som Kim Nielsen især lægger vægt på er, at Peter Søndergaard er pålidelig.

"Vi har altid haft et utroligt godt forhold til Malermester Peter Søndergaard og har altid været tilfreds med det arbejde han udfører. Han ved, hvad der skal laves og udfører arbejdet fuldt tilfredsstillende. Peter Søndergaard afleverer altid arbejdet i den stand, til den pris og på det tidspunkt vi har aftalt. Det er utroligt vigtigt for os, at vi kan stole på indgåede aftaler – og det har vi altid kunnet med Peter Søndergaard.”

- Kim Nielsen, indehaver

Kvix i Thisted


Da indehaver af drive-in kiosken Kvix i Thisted skulle have udført malerarbejde i forbindelse med en renovering af kiosken, valgte indehaver Claus Sørensen at benytte Malemester Peter Søndergaard.

Claus Sørensen lagde også stor vægt på Peter Søndergaards faglighed og rådgivning,da han skulle vælge firma til malerentreprisen.

”Jeg har tidligere fået udført arbejde af Peter Søndergaard og kender ham som en pålidelig samarbejdspartner, der udfører arbejdet som aftalt – både hvad angår pris og tidsfrist. En af de gode ting ved Peter Søndergaard er, at han selv kommer med forslag til både arbejdets udførelse og valget af farver. Det var ham der pegede på, at vores døre skulle være grønne – en idé jeg lige skulle tænkeover – men som har vist sig at være det helt rigtige.”

- Claus Sørensen, stifter af Kvix